90% thời lượng thực hành
Vinh Danh Education, 08/12/2023 Viewed: 359

Với hệ thống bài giảng được tranh ảnh hóa và đặc biệt là cơ chế tương tác xoay vòng, chúng tôi tạo ra những lớp học năng động, đảm bảo 90% thời lượng thực hành diễn ra ngay tại lớp

90-thoi-luong-thuc-hanh

Đảm bảo tối thiểu 20 lượt thực hành
interactive-exercise-icon-for-app

Với hệ thống bài giảng mô tả tranh ảnh đã được mô hình và chuẩn hóa ở mức độ cao, các lớp học Riolish đảm bảo mang đến ít nhất 20 lượt thực hành cho mỗi học viên, không để người năng động dành hết cơ hội thực hành của bạn.

Ngoài ra, cơ chế tương tác xoay vòng sẽ khiến bạn sẽ không còn thời gian rỗi để sinh nông nổi. Tất cả sẽ tạo ra một môi trường lớp học năng động, không có thời gian chết và không cho bạn cơ hội để “ngại giao tiếp” trong các lớp học của Riolish

Không còn thời gian chết trên lớp

Trong suốt thời lượng lớp học, giáo viên chỉ có 02 phút để giới thiệu mỗi bài học, còn lại là phần hỏi và mô tả tranh ảnh của học viên. Riolish đã tiên phong phát triển cơ chế tương tác xoay vòng, giúp quá trình tương tác được diễn ra liên tục, và tăng đáng kể lượt thực hành của học viên.

Riolish cũng có những quy tắc ứng xử lớp học nhằm giúp loại bỏ những lượt tương tác thụ động của học viên như:

  • Cơ chế qua lượt mỗi khi chờ đợi quá 3 giây
  • Cơ chế nhờ bạn cùng học hỗ trợ trả lời nếu học viên trả lời quá thời gian (do chưa học từ vựng trước khi vào lớp)

Ở Riolish, chúng tôi cam kết 90% thời lượng thực hành diễn ra ngay tại lớp

Famous Quotes