Standard 1 & 2
Chương trình Anh ngữ ứng dụng
đ 20,800,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Trải nghiệm trong 1 ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh tiêu chuẩn với số lượng tối đa 12 học viên/lớp và kéo dài trong 6 tháng. Toàn bộ nội dung lớp học được trích từ Chương trình Premium

Riolish
Trợ lý Anh ngữ Riolish
đ 999,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Trải nghiệm trong 7 ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Riolish là ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực gồm 280 cấu trúc, 1.500 từ vựng và 4.500 cụm từ phổ biến trong Tiếng Anh và trích xuất từ chương trình Premium của Riolish.  

Interactive Exercise
Lớp phản xạ tương tác (Premium)
đ 72,000,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Trải nghiệm trong 2 ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh ở hạng mục Premium với số lượng 4-6 học viên/lớp. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 khóa học 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh